9 grudnia, 2020

Educational Platform – Technical Documents

Dokumenty techniczne

Nazwa i opis:

Tłumaczenia reprezentowanych elementów BIM

Przesłane przez:

CTM

Dostępne wersje językowe:

Data:

2021/04/13

Nazwa i opis:

O3/A1. Integración del ACV en objetos basados en el
formato común BIM/GIS

Przesłane przez:

CTM

Dostępne wersje językowe:

Data:

2021/04/13

Nazwa i opis:

O3/A2. Manual interactivo de ACV de materiales de
construcción vinculados a UrbanBIM

Przesłane przez:

CTM

Dostępne wersje językowe:

Data:

2021/04/13

Nazwa i opis:

O3/A3. Prueba del entorno y aplicación de las mejoras IT

Przesłane przez:

CTM

Dostępne wersje językowe:

Data:

2021/04/13

Nazwa i opis:

O4/A1. Guía orientativa y especificaciones funcionales

Przesłane przez:

CTM

Dostępne wersje językowe:

Data:

2021/04/13

Nazwa i opis:

O4/A2. Producción IT de la versión beta de la aplicación
UrbanBIM

Przesłane przez:

CTM

Dostępne wersje językowe:

Data:

2021/04/13

Nazwa i opis:

O4/A3 Y A4. Implementación técnica y pedagógica

Przesłane przez:

CTM

Dostępne wersje językowe:

Data:

2021/04/13

Nazwa i opis:

O3/A1. Integrarea LCA în obiecte bazate pe formatul
comun BIM / GIS

Przesłane przez:

UnitBv

Dostępne wersje językowe:

Data:

2021/04/13

Nazwa i opis:

O3/A2. Manual interactiv privind evaluarea ciclului de
viata (LCA) a materialelor de construcție folosite
în proiectul UrbanBIM

Przesłane przez:

UNITBv

Dostępne wersje językowe:

Data:

2021/04/13

Nazwa i opis:

O3/A3. Testarea și implementarea îmbunătățirilor IT

Przesłane przez:

UNITBv

Dostępne wersje językowe:

Data:

2021/04/13

Nazwa i opis:

O4/A1. Note orientative și specificații funcționale

Przesłane przez:

UNITBv

Dostępne wersje językowe:

Data:

2021/04/13

Nazwa i opis:

O4/A2. Realizarea versiunii beta a aplicației UrbanBIM

Przesłane przez:

UNITBv

Dostępne wersje językowe:

Data:

2021/04/13

Nazwa i opis:

O4/A3 & A4. O4/A3 & A4. Implementare tehnică și
pedagogică

Przesłane przez:

UNITBv

Dostępne wersje językowe:

Data:

2021/04/13

Nazwa i opis:

O3/A1. Integracja obiektów LCA ze wspólnym formatem
BIM/GIS

Przesłane przez:

WUT

Dostępne wersje językowe:

Data:

2021/04/13

Nazwa i opis:

O3/A2. Interaktywny podręcznik materiałów budowlanych
LCA powiązany z UrbanBIM

Przesłane przez:

WUT

Dostępne wersje językowe:

Data:

2021/04/13

Nazwa i opis:

O3/A3. Testy środowiskowe i wdrażanie ulepszeń
informatycznych

Przesłane przez:

WUT

Dostępne wersje językowe:

Data:

2021/04/13

Nazwa i opis:

O4/A1. Wytyczne i specyfikacje funkcjonalne

Przesłane przez:

WUT

Dostępne wersje językowe:

Data:

2021/04/13

Nazwa i opis:

O4/A2. Opracowanie wersji Beta aplikacji UrbanBIM

Przesłane przez:

WUT

Dostępne wersje językowe:

Data:

2021/04/13

Nazwa i opis:

O4/A3 & A4. Wdrożenie techniczne i pedagogiczne

Przesłane przez:

WUT

Dostępne wersje językowe:

Data:

2021/04/13

Nazwa i opis:

O3/A2. Interactive Handbook of LCA construction materials linked to UrbanBIM.

Przesłane przez:

CTM

Dostępne wersje językowe:

Data:

2020/12/15

Nazwa i opis:

O1-A1. Budowanie Platformy Współpracy

Przesłane przez:

RoGBC

Dostępne wersje językowe:

Data:

2019/01/15

Nazwa i opis:

O1-A2. Tworzenie informatycznej Platformy Współpracy

Przesłane przez:

UNITBv

Dostępne wersje językowe:

Data:

2019/05/15

Nazwa i opis:

O1-A3. Wspólny przewodnik dotyczący LCA dla materiałów budowlanych w budownictwie miejskim

Przesłane przez:

USE

Dostępne wersje językowe::

Data:

2020/12/10

Nazwa i opis:

O1-A4. Kompilacja materiałów szkoleniowych związanych z zastosowaniem LCA oraz BIM/GIS

Przesłane przez:

WUT

Dostępne wersje językowe:

Data:

2020/12/10

Nazwa i opis:

O2 / A2 Metodologia obliczania LCA dla materiałów budownictwa infrastruktury miejskiej oraz dla procesów budowlanych z wykorzystaniem BIM/GIS

Przesłane przez:

USE

Dostępne wersje językowe:

Data:

2019/05/15

Nazwa i opis:

O2 / A3 Wspólne europejskie programy nauczania dotyczące metodologii wykorzystania BIM/GIS do obliczania LCA w planowaniu rozwoju miast

Przesłane przez:

UNITBv

Dostępne wersje językowe:

Data:

2019/11/15

Nazwa i opis:

O2 / A3 Wspólne europejskie programy nauczania dotyczące metodologii wykorzystania BIM/GIS do obliczania LCA w planowaniu rozwoju miast

Przesłane przez:

UNITBv

Dostępne wersje językowe:

Data:

2019/11/15

Nazwa i opis:

O2 / A3 Wspólne europejskie programy nauczania dotyczące metodologii wykorzystania BIM/GIS do obliczania LCA w planowaniu rozwoju miast

Przesłane przez:

USE

Dostępne wersje językowe:

Data:

2019/11/15

Nazwa i opis:

O2 / A3 Wspólne europejskie programy nauczania dotyczące metodologii wykorzystania BIM/GIS do obliczania LCA w planowaniu rozwoju miast

Przesłane przez:

WUT

Dostępne wersje językowe:

Data:

2019/11/15

Nazwa i opis:

O3-A3. Testy środowiskowe i wdrażanie ulepszeń informatycznych

Przesłane przez:

CTM

Dostępne wersje językowe:

Data:

2020/12/21

Nazwa i opis:

O4-A1. Wytyczne i specyfikacje funkcjonalne

Przesłane przez:

Datacomp

Dostępne wersje językowe:

Data:

2020/06/19

Nazwa i opis:

O4-A3-A4. Wdrożenie techniczne i pedagogiczne

Przesłane przez:

CTM

Dostępne wersje językowe:

Data:

2020/12/21

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com