13 września, 2020

O Projekcie

Projekt

Projekt UrbanBIM pogłębi wzajemne innowacyjne połączenia pomiędzy nauką a praktyką, na poziomie tak edukacyjnym, jak i zawodowym oraz rozwinie interoperacyjność pomiędzy metadanymi generowanymi przez powstające technologie BIM (Building Information Modeling) i GIS (Geographical Information Systems), by w tych systemach wszystkie informacje mogły swobodnie przepływać i być interpretowane w celu uzyskania dogłębnej wiedzy na temat rozwoju i rewitalizacji miast z punktu widzenia ochrony środowiska.

CELE

– Zintegrowanie narzędzi BIM we wszystkich aspektach potrójnej helisy w sektorze budowlanym: organy publiczne – przedsiębiorstwa – szkoły wyższe.

– Wdrożenie, we władzach miejskich, obliczania emisji CO2 na wszystkich etapach budowy, zarówno w nowych inwestycjach, jak i przy remontowaniu obiektów.

– Zwiększenie świadomości problemu zmian klimatycznych w kręgach osób o największym wpływie w sektorze budowlanym.

– Zapewnienie informacji o szkodliwym wpływie każdego produktu / budynku / planu urbanistycznego. – Zwiększenie interoperacyjności pomiędzy nowymi technologiami (BIM / GIS) a technologiami już wdrożonymi w organach publicznych (GIS).

PROMOTOR

Universitatea Transilvania din Brasov (UTBv) – RUMUNIA
https://www.unitbv.ro

Radu Muntean

PARTNERZY

Asociatia Romania Green Building Council (RoGBC) – RUMUNIA
http://www.rogbc.org

Daniel Nicolae Armenciu


Universidad de Sevilla (USE) – HISZPANIA
http://www.us.es

Madelyn Rosa Marrero Melendez


Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (CTM) – HISZPANIA
http://www.ctmarmol.es

David Caparrós Pérez


Politechnika Warszawska (Wydział Inżynierii Lądowej, WUT) – POLSKA
www.pw.edu.pl

Paweł Nowak


Datacomp Sp. z o.o. (Datacomp) – POLSKA
https://datacomp.com.pl/

Maciej Wojtasiewicz

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com