13 września, 2020

Raporty

O1. Platforma współpracy edukacyjnej online projektu UrbanBIM.

O1/A1. Budowanie Platformy Współpracy.

O1/A2. Tworzenie informatycznej Platformy Współpracy.

O1/A3. Wspólny przewodnik dotyczący LCA dla materiałów budowlanych w budownictwie
miejskim.

O1/A4. Kompilacja materiałów szkoleniowych związanych z zastosowaniem LCA oraz BIM/GIS

O2. Opracowanie wspólnych rezultatów nauczania I metodologii zastosowania BIM/GIS dla obliczenia LCA w planowaniu rozwoju miast

O2/A1. Treść wspólnych efektów uczenia się.

O2/A2. Metodologia obliczania LCA dla materiałów budownictwa infrastruktury miejskiej oraz
dla procesów budowlanych z wykorzystaniem BIM/GIS.

O2/A3. Wspólne europejskie programy nauczania dotyczące metodologii wykorzystania
BIM/GIS do obliczania LCA w planowaniu rozwoju miast.

O3. Informatyczne opracowanie zintegrowanych materiałów dydaktycznych URBANBIM

O3/A1. Integracja obiektów LCA ze wspólnym formatem BIM/GIS

O3/A2. Interaktywny podręcznik materiałów budowlanych LCA powiązany z UrbanBIM

O3/A3. Testy środowiskowe i wdrażanie ulepszeń informatycznych.

O4. Opracowanie i zastosowanie edukacyjnego oprogramowania URBANBIM

O4/A1. Wytyczne i specyfikacje funkcjonalne.

O4/A2. Opracowanie wersji Beta aplikacji UrbanBIM.

O4/A3 & A4. Wdrożenie techniczne i pedagogiczne.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com